Miłosz Orzeł

.net, js, html, arduino, java... no rants or clickbaits.

Wstęp do wyrażeń regularnych na platformie .NET.

Celem artykułu jest zapoznanie Czytelnika z podstawowymi elementami składni wyrażeń regularnych oraz sposobami ich wykorzystania na platformie .NET. Postaram się zachęcić tych, którzy jeszcze nie mieli do czynienia z regexami do poznania tego potężnego narzędzia.

Wersja: 1.1 (05.2007, poprawki 07.2007)
Poziom trudności: początkujący
Uwagi: Artykuł ten pisałem w ramach nauki .NET Framework jako pracę uczestniczącą w konkursie portalu CodeGuru.pl (tekst zajął drugie miejsce w maju 2007 r.).

Artykuł w PDF (v1.1 – 07.2007):
http://morzel.net/download/wdre_art.pdf

Artykuł na CodeGuru.pl (v1.0 – 05.2007):
http://www.codeguru.pl/article-696.aspx

Załączony kod (C#, VS 2005):
http://morzel.net/download/wdre_src.zip