Miłosz Orzeł

.net, js, html, arduino, java... no rants or clickbaits.

Pozycjonowanie absolutne w trybie Design Visual Studio 2008

Gdy w VS 2008 przeciągasz kontrolki z Toolboxa na widok strony (działając w trybie Design) są one pozycjonowane wierszami (nie możesz przeciągnąć ich w dowolny obszar strony). By zmienić tryb pozycjonowania dla jednej kontrolki musisz ją zaznaczyć i skorzystać z opcji menu "Format | Position...".

A co jeśli chciałbyś ustawić środowisko w taki sposób by każda przeciągana z palety narzędzi kontrolka była domyślnie pozycjonowana absolutnie? W wersji 2005 służyła do tego odpowiednia opcja menu "Layout". Aby wprowadzić to ustawienie w najnowszej wersji Visual Studio trzeba poszukać głębiej...

Wybierz "Tools | Options...", w otwartym oknie zaznacz checkboxa "Show all settings", wybierz kategorie "HTML Designer | CSS Styling" i zaznacz checkboxa "Change positioning to absolute for controls added using Toolbox, paste or drag and drop". Gotowe!

Pamiętaj tylko, że do przeciągania elementów na stronie służy mała etykietka, która pojawia się po zaznaczeniu kontrolki.