Miłosz Orzeł

.net, js, html, arduino, java... no rants or clickbaits.

Niepewne działanie TextBox.MaxLength (użycie Fiddlera do modyfikacji żądania wysłanego przez IE)

Ustawienie właściwości MaxLength w kontrolce asp:TextBox pozwala na ograniczenie ilości znaków jakie użytkownik może wprowadzić w pole tekstowe. Ustawienie to działa jednak jedynie gdy właściwość TextMode kontrolki ustawiona jest na SingleLine lub Password (nie zadziała w przypadku opcji MultiLine). Dzieje się tak ponieważ w dwóch pierwszych przypadkach TextBox renderowany jest jako element HTML input type="text", który może posiadać atrybut maxlength informujący przeglądarkę o konieczności ograniczenia ilości znaków. Gdy ustawi się tryb wielowierszowy, TextBox renderowany jest jako element textarea (który nie obsługuje atrybutu maxlenght).

Korzystając z właściwości MaxLenght musisz pamiętać o pewnym problemie! Otóż ograniczenie długości tekstu działa jedynie w przeglądarce. Po stronie serwera długość tekstu nie jest sprawdzana. Jeśli nie zastosujesz zatem odpowiedniej walidacji, złośliwy użytkownik będzie miał możliwość wpisania dowolnie długiego tekstu. Wystarczy tylko odpowiednio spreparować POST.

Do modyfikacji żądania wysyłanego na serwer posłużymy się darmowym narzędziem Fiddler. Jest to proxy służące do monitorowania komunikacji klient-serwer, posiadające również możliwość modyfikacji wysyłanych przez przeglądarkę żądań.

Do testów (sprawdzałem na .NET Framework 3.5, IE7 i Fiddler 2.2.4.2 beta) użyjemy prostej strony zawierającej TextBox i Button:

<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" MaxLength="5"></asp:TextBox>
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" />

Jak widzisz maksymalna długość tekstu ograniczona jest (pozornie) do 5 znaków. Uruchom przygotowaną stronę i wypełnij pole tekstowe np. pięcioma literami "a".

Teraz uruchom Fiddlera (menu Narzędzia | Fiddler2) i ustaw automatyczne przerwanie (breakpoint) na requestach przeglądarki naciskając klawisz F11. W pasku stanu powinna pojawić się czerwona ikona z symbolem pauzy:

Po ustawieniu przerwań powróć na stronę testową i naciśnij przycisk by spowodować postback. POST towarzyszący naciśnięciu przycisku zostanie wyłapany przez Fiddlera (jeśli Fiddler nie przechwytuje ruchu przeczytaj uwagę na końcu tekstu). W oknie widocznym po lewej stronie kliknij w ostatni request (oznaczony czerwoną ikoną). Teraz możesz dowolnie zmodyfikować dane wysyłane na serwer.

W prawej części okna wybierz zakładkę "Inspectors". Następnie wybierz przycisk "WebForms" (przy pomocy tej opcji najłatwiej modyfikować pola formularzy). Czy widzisz w sekcji "Body" pole "TextBox1" z prowadzonym przez Ciebie pięcioliterowym tekstem? Dopisz do niego dowolne litery i naciśnij zielony przycisk "Run to Completion" by wznowić normalną komunikację przeglądarki z serwerem WWW.

Co stało się po przeładowaniu strony? Pole tekstowe posiada teraz tekst dłuższy od dopuszczalnego! Znaczy to, że infrastruktura ASP.NET nie sprawdza długości pola - po prostu aktualizuje właściwość Text:

* Istnieje prosty trik umożliwiający Fiddlerowi przechwytywanie ruchu na stronie z adresem localhost. Dodaj kropkę po słowie "localhost" i przeładuj stronę tak by jej adres wyglądał np. tak: http://localhost.:7913/Test