Miłosz Orzeł

.net, js, html, arduino, java... no rants or clickbaits.

Badanie różnicy kolorów

W .NET Framework do opisu koloru wykorzystywana jest struktura Color. Jej najważniejsze właściwości to: R, G oraz B. Odpowiadają one za intensywność barw podstawowych (czerwonej, zielonej i niebieskiej).* Właściwości te przyjmują wartości z zakresu od 0 do 255. Trzy bajty użyte do opisu składowych dają możliwość stworzenia ponad 16 milionów barw (2^24 = 16 777 216)!

RGB(0, 0, 0) to kolor czarny, (255, 255, 255) to kolor biały, (255, 0, 0) to czerwony a np. (255, 255, 0) to żółty... Struktura Color posiada również właściowść A (kanał alfa), która jest wykorzystywana w grafice komputerowej do określania stopnia przeźroczystości. Wartość 255 oznacza pełną nieprzeźroczystość.

Do zbadania różnicy między kolorami można posłużyć się odległością euklidesową (dystans między punktami). Wyobraź sobie trójwymiarowy układ współrzędnych, których osie oznaczymy odpowiednio przez R, G oraz B (składową A pomijamy). Gdy umieścisz w takim układzie dwa punkty odpowiadające kolorom i zmierzysz odległość między nimi, otrzymasz informację o stopniu podobieństwa kolorów. Dzięki temu będziesz mógł np. wykryć na obrazie wszystkie miejsca mające odcień zieleni...

Color c1 =  Color.White;
Color c2 = Color.Black;

int odlegloscR = (c1.R - c2.R) * (c1.R - c2.R);
int odlegloscG = (c1.G - c2.G) * (c1.G - c2.G);
int odlegloscB = (c1.B - c2.B) * (c1.B - c2.B);

double roznicaKoloru = Math.Sqrt(odlegloscR + odlegloscG
 + odlegloscB);

W powyższym kodzie celowo nie korzystałem z funkcji Math.Pow. Jej zastosowanie przy takiej operacji jak podnoszenie do potęgi całkowitej to marnotrastwo CPU (gdy trzeba przebadać wiele punktów ma to znaczenie). Jeśli wyliczenie zmiennej roznicaKoloru ma słyżyć jedynie porównywaniu barw można by również zrezygnować z pierwiastkowania...

* Model RGB opisuje zjawisko syntezy addytywnej czyli mieszanie się swiatła emitowanego (np. przez monitor).

Dodaj komentarz

Loading