Miłosz Orzeł

.net, js, html, arduino, java... no rants or clickbaits.

Wysyłanie komunikatu do WebSphere MQ w UTF-8

Jeśli chcesz wysłać do kolejki WebSphere MQ tekst zakodowany w standardzie UTF-8, pamiętaj o ustawieniu właściwości CharacterSet obiektu MQMessage na 1208. Jeśli tego nie zrobisz, tekst zostanie zakodowany z użyciem UTF-16 (CCSID 1200).

MQQueueManager queueManager = new MQQueueManager(...);
MQQueue queue = queueManager.AccessQueue(...);
MQPutMessageOptions putMessageOptions = new MQPutMessageOptions(...);
MQMessage message = new MQMessage();

message.Format = MQC.MQFMT_STRING;
message.CharacterSet = 1208;
message.WriteString("abcąćę");
queue.Put(message, putMessageOptions);

Stringi w .NET kodowane są przy użyciu UTF-16. Czasem jednak warto do wymiany informacji zastosować kodowanie UFT-8. Dlaczego? Wersja 8 jest oszczędniejsza, ponieważ znaki z tabeli US-ASCII są kodowane za pomocą 1 bajta, a nie za pomocą 2, jak w przypadku UTF-16. Jeśli wiec będziesz przesyłał tekst składający się jedynie z tego zestawu znaków, zużyjesz dwa razy mniej miejsca! W przypadku polskich liter znaki zostaną zakodowane na 2 bajtach (tak jak w UTF-16).

Oto porównanie bajtów dla tekstu "abcąćę":

UTF-8    61 62 63 C4 85 C4 87 C4 99
UTF-16   61 00 62 00 63 00 05 01 07 01 19 01

Dodaj komentarz

Loading