Miłosz Orzeł

.net, js, html, arduino, java... no rants or clickbaits.

Zdradliwa parseInt()

Dzięki funkcji parseInt() języka JavaScript w łatwy sposób można dokonać konwersji łańcucha tekstowego na liczbę całkowitą. Niestety korzystanie z niej w celu pobrania wartości wpisanej przez użytkownika niesie za sobą pewne zagrożenie. Przeanalizuj poniższy fragment kodu:

function dodaj() {
  var txt = document.getElementById('TextBox1');
  var a = parseInt(txt.value);
  return a + 10;
}

Co stanie się gdy użytkownik wprowadzi do okienka 10? Oczywiście funkcja zwróci wartość 20. Co jednak wydarzy się gdy ktoś wpisze do okienka ciąg 010? Otóż w rezultacie otrzymamy 18! Stało się tak dlatego, że funkcja parseInt() wywoływana tylko z jednym parametrem zinterpretowała tekst wpisany przez usera aplikacji jako wartość podaną w systemie ósemkowym (napis postaci 0x10 został by odczytany jako szesnastkowy). Możesz być niemal pewien, iż użytkownik programu zakładał, że wprowadzenie zera przed liczbę nie powinno mieć wpływu na wynik. A jednak ma! Co zrobić by program działał bardziej intuicyjnie? Wystarczy dodać w wywołaniu funkcji parseInt() drugi parametr określający podstawę wykorzystywanego systemu liczbowego. Należy więc zastosować taki kod:

function dodaj2() {
  var txt = document.getElementById('TextBox1');
  var a = parseInt(txt.value, 10);
  return a + 10;
}

Dodaj komentarz

Loading